Foundation for Local Government Reform
Национален семинар, 20 юли 2004 г.

На 20 юли 2004 г. в София Фондацията за реформа в местното самоуправление проведе Национален семинар във връзка с успешното приключване на Програма "Подобряване на социалната среда", реализирана от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация Чарлз Стюарт Мот . Партньори на ФРМС в реализацията на програмата бяха 10 пилотни общини: Пещера, Батак, Брацигово, Годеч, Джебел, Кирково, Кресна, Момчилград, Своге, Струмяни.

На семинара присъстваха 70 представители на над 35 общини от цялата страна, местни и национални НСО, работещи в социалната сфера, държавни агенции, български и международни донорски програми и фондове.

На семинара Петя Демирева, началник отдел "МСУ", Агенция за социално подпомагане, представи новите насоки в социалната политика в България. Мариета Димитрова от Българския център за нестопанско право представи анализ на законодателната рамка в социалната сфера и препоръки за подобряване на прилагането й.

Координаторите на проекти по програмата споделиха успешни практики на пилотните общини и НСО за решаване на социалните проблеми в общността, насочени към изграждане на общински социални политики, предоставяне на услуги и социална интеграция на хора в неравностойно положение, алтернативни форми на социални грижи за деца и младежи, програми за насърчаване и осигуряване на заетост, създаване на възможности за общуване, образование и повишаване на квалификацията, съвместни културни инициативи в общността, институционализирани и неформални модели на сътрудничество, създаване на интерес и разбиране за културното разнообразие в общността.

Представените теми предизвикаха много въпроси и мнения, високо бе оценен приносът на програмата за работа в малки общности, които досега са били пренебрегвани от донори и обучители, и където хората са успели да докажат потенциала си. Специален интерес предизвика степента на мобилизиране на местни ресурси, спомогнала за постигане на впечатляващите резултати на тези, иначе "нискобюджетни", проекти.

Проектите, реализирани в пилотните общини, са представени в книжка 34/2004 и книжка 35/2004 на "Иновационни практики" (издание на ФРМС). Това ще даде възможност на голям кръг общински специалисти, ръководители на местни управи и представители на НСО в страната да се запознаят с иновативните решения, реализирани в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда". Общинските ръководства могат да почерпят много идеи за прилагането принципите на децентрализация в прилагането на социални услуги, заложени в Закона за социално подпомагане.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]