Foundation for Local Government Reform
Община Троян - проекти

Община Троян

Реализирани са проектите:

1. Музей на народните и художествени занаяти и приложните изкуства - Искри от загаснало огнище образователни програми и атракции за туристи в Музея на занаятите Троян

2. Народно читалище Наука Троян - Озвучаване на салон и площад

3. Народно читалище Наука Троян - Библиотеката за всички, информацията на всички

4. Фондация Природонаучен музей Черни Осъм - Природозащитен център на открито

5. Комитет за побратимяване и евроинтеграция Троян Детски творчески център Шошковата къща

6. Община Троян - Общински ученически парламент

7. Сдружение "Дружество на троянските художници" Троян Създаване на модерен център за изкуство галерия "Серякова къща"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]