Foundation for Local Government Reform
Основи на пътната инфраструктура

Основи на пътната и нфраструктура

Цел: да се усвоят ефективни управленски модели за управлението на публичната инфраструктура

В резултат на курса участниците ще могат:

- да направят инвентаризация и категоризация на уличната мрежа

в зависимост от степентта на износеност на настилките

- да прилагат математически модели за изграждане на финансовия план на общината по отношение на поддръжката на уличната мрежа

- да онагледяват състоянието на настилките на уличната мрежа върху дигиталните карти на общината

- да правят точен разчет по време и стойност за осъществяване на необходимите ремонти


Методика на обучение:

- дискусии

- работа по казуси

- работа в групи

- работа с компютър


Продължителност : три дни (24 часа)


Документ: Удостоверение за професионална квалификация по управление на пътната инфраструктура

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]