Foundation for Local Government Reform
Правна рамка и възможности за подобряване на социалната среда, януари 2003 г.

Правна рамка и възможности за подобряване на социалната среда
Автор: Златина Карова
януари 2003 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]