Foundation for Local Government Reform
Представяне

Програма "Подобряване на социалната среда" II

финансирана от Фондация "Чарлз Стюарт Мот"


Програма "Подобряване на социалната среда" II се реализира от Фондацията за реформа в местното самоуправление в общините Кресна и Струмяни, Годеч и Своге, Батак, Брацигово и Пещера, Джебел, Кирково и Момчилград в периода септември 2002 г. - юли 2004 г. Тя гради върху постигнатото и поуките от първата фаза, 2000 - 2002 г., в която чрез национален конкурс за проекти бяха подкрепени инициативи на нестопански организации в партньорство с местната власт и други заинтересовани страни за подобряване условията за живот и интегриране на неравнопоставени групи в обществото.

Цели на програмата

Дейности

Покана за участие в конкурс за финансиране на малки проекти на НСО от пилотните общини


Очаквани резултати:

Пилотните общини, с техническата и финансова помощ на Програмата, постигат консенсус за приоритетите в своята социална политика; придобиват практически умения за осъществяване на конкретни съвместни действия; и изграждат механизми за предоставяне на социални услуги и включване на подпомаганите лица и групи в живота на общността.


Програмен координатор: Христина Ковачева

ж.к. "Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51
Бизнес-сграда, офис 2
гр. София - 1784

тел.: (02) 976 89 46

факс: (02) 976 89 30

ел. поща: [email protected]

още по темата...


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]