Foundation for Local Government Reform
Първа визитка

Първа визита

От 1 до 7 юли, 1998 г. в община Кърджали се проведе едноседмично посещение на шестчленна делегация от община Ийст Страфордшир, Великобритания, по проект Демокрация , финансиран от Програма Фар Демокрация на Европейския съюз, Британския Ноу-Хау фонд и Уестминстърската фондация за демокрация, и който се осъществява със съдействието на ФРМС. Кърджали и Ийст Страфпрдшир работят заедно от няколко години по три проекта за техническа помощ и сътрудничество, подкрепяни от Британския Ноу-Хау фонд, но проект Демокрация за първи път дава възможност за директно обучение и обмяна на опит между съветници и служители от двете общини.

Делегацията от общинския съвет на Ийст Страфордшир включваше съветниците Денис

Срещите между британски и български съветници от различни политически групи преминаха като диалог между колеги в оживени дискусии и интензивен обмен на информация с акцент на механизмите за междупартийно сътрудничество при взимането на решения. В края на посещението гостите представиха програма за двуседмично обучение във Великобритания и Брюксел на делегация от община Кърджали и областна управа Хасково. Определен бе и съставът на българската делегацията както следва: председателя на Общински съвет Кърджали, по един съветник от групите на ДПС, БСП и СДС, кмета на общината, секретаря на общината, и зам. областния управител на Хасково.


Демокрация в сърцето на Острова

Хептънстъл, Председател и лидер на управляващата лейбъристка партия; Пени Пери, Зам. председател на общинския съвет, лейбъристка партия; Алек Фокс, общински съветник и лидер на основната опозиционна група на консервативната пария; Сю Марбоу, общински съветник и зам. председател на втората опозиционна група на либерал-демократите; Уйлям Сондърс, Кмет на Ийст Страфордшир и Кийт Джоунс, Зам. кмет на Ийст Страфордшир и ръководител на проект Демокрация от британска страна. Посредством множество срещи и разговори в община Кърджали и областна управа Хасково, британските гости се запознаха последователно с общия икономически профил на община Кърджали и област Хасковска, структурата и функциите на общинския съвет и общинската администрация, взаимодействието общини-областна управа.

Вярвам в Бог и в Британската конституция, макар да не съм виждал с очите си нито едното, нито другото. Тази паметна фраза на английския крал Джордж III съдържа поне една истина - Островът, както самите англичани наричат страната си, не притежава писана конституция. Но и без конституция Великобритания има богата и функционална законодателна рамка, регламентираща правилата и взаимоотношенията на политико-управленската арена както в национален аспект, така и на ниво местно самоуправление. В това успяха да се убедят участниците в българската делегация от община Кърджали, Хасковска областна управа и ФРМС, която от 29 октомври до 12 ноември 1998 г.. посети Великобритания и Брюксел. Това работно посещение бе пореден етап на финансирания от програма Фар проект Демокрация , в който Община Кърджали партнира с британските си колеги от община Ийст Стафордшир. Демокрация .

Основна цел на посещението бе запознаване с и взаимстване на британския опит в областта на междупартийното сътрудничество, отношенията общински съвет - общинска администрация, взаимодействието на местното самоуправление с регионалното и национално управление, както и връзката с институциите на Европейския съюз. Членове на българската делегация бяха, кметът и секретаря на община Кърджали, четирима съветници, представляващи трите основни партийни групи в Общински съвет Кърджали, един представител на Областна управа-Хасково и двама представители на ФРМС, която координира изпълнението на проекта.

В рамките на доста интензивната програма на обучение делегацията бе въведена в британската система и правна рамка на местното самоуправление паралелно с опознаването на конкретния социално-икономически и управленски профил на британската община - домакин. Едни от най-интересните и ползотворни срещи за участниците по време на посещението се оказаха неформалните разговори с техни колеги от трите основни партийни групи в общинския съвет на Ийст Стафордшир - управляващите лейбъристи, основната опозиционна група на консерваторите и по-малобройната опозиционна група на либерал-демократите. Това бе прекрасна възможност за българските участници, от една страна, да получат представа за съществуващите различните гледни точки по отношение на управлението и същевременно да се убедят в това как точно действат механизмите на сътрудничество между партийните групи за общото благо на избирателите и гражданите.

По време на посещението в самостоятелни работни сесии българските участници успяха да направят полезни паралели между българското и британско местно самоуправление. Въпреки някои основни различия (от разликите в избирателната система до някои главни правомощия на общините) бе използвана възможността реалистично да се набележат няколко елемента от британската практика, които биха функционирали ефективно в наши условия и по-конкретно за улеснение в работата на общински съвет и общинска администрация Кърджали. Това всъщност бе и един от най-важните очаквани резултати от посещението, който тепърва подлежи на проверка в наши условия и на евентуално разпространяване до други български общини, каквато е и практическата задача на проекта

През останалата част от програмата на посещението делегацията накратко посети Бирмингам, който е център на област Западен Мидландс, където участниците се запознаха с работата на регионалната асоциация на общините в Западен Мидландс и с функциите на регионалната администрация на централната власт. Изключително вълнуващо бе и посещението на делегацията в Британския парламент в Лондон, където наред с детайлното експозе-обиколка на парламента, участниците имаха възможността да присъстват на работно заседание на Долната камара, а също и да разговарят с депутати, председатели на парламентарни комисии и експерти. Интересен момент от тези срещи бе разговорът с депутатка от избирателния район на Ийст Стафордшир, която сподели как поддържа връзка със своите избиратели чрез ежемесечни пътувания и приемни дни в своя избирателен район. Самата тя е била общински съветник и областен съветник преди да влезе в парламента, което е честа и положителна практика в британската система на управление.

Последна спирка на посещението бе Европейския парламент в Брюксел, където делегацията участва в серия от срещи с европейски парламентаристи и се запозна с механизмите на работа между съществуващите партийни групи и работни комисии. Интересна и вълнуваща бе срещата с гръцката евро-парламентаристка Нана Мускури, която е и един от членовете на комисията за България и която сподели подкрепата на южната ни съседка в усилията на България за присъединяване към голямото европейско семейство.

Трудно е да бъде описано всичко видяно и чуто по време на това изключително посещение, което вдъхнови участниците да продължат своята работа за приближаването ни към европейските стандарти на демократично управление.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]