Foundation for Local Government Reform
ПРОЕКТ ДЕМОКРАЦИЯ

Проект Демокрация

Основни цели на проекта:

  1. Да се предостави цялостна програма за обучение на община Кърджали в сферата на демократичните механизми на работа и сътрудничество на местно, регионално и национално ниво във Великобритания, както и на европейско ниво.
  2. Да се направи проследяване и оценка на практическото приложение на обучението в работата на Общински съвет и Общинска администрация Кърджали.
  3. Посредством програмата за обучение да се изготвят материали/протоколи с успешен практически опит за ползване от българските общини и тяхното по-ефективно функциониране чрез демократичните процеси на работа.
  4. Предоставяне и разпространяване на успешните практики до всички общини на територията на Хасковска област.

Финансиране:

Основната част от разходите по проекта се финансират от Европейския съюз чрез Програма ФАР Демокрация . Освен това проекта ползва и частична финансова подкрепа от Британския Ноу-Хау фонд и Уестминстърската фондация за демокрация.Продължителност на проекта

април 1998 г. - декември 2000 г.

Първа визиткаValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]