Foundation for Local Government Reform
ПРОЕКТ РОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТА В ПРОЦЕСА НА УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ РОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТА В ПРОЦЕСА НА УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


В края на месец септември завърши проект Ролята на Парламента в процеса на укрепване на местното самоуправление в България , успешно реализиран съвместно от Фондация за реформа в местното самоуправление и Проект Парламентарни практики Изток Запад , Холандия.

Проектът целеше да прокламира политика на децентрализация като средство за привличане на общественото участие на местно ниво и в управленския процес. Друга основна цел на проекта бе да изгражда ефективни структури за разделяне на финансовите сили и да спомага успешната реализация на фискалната децентрализация в страната. Приоритетна тема на дискусиите бе и стимулиране на регионалното и местно социално и икономическо развитие в България.

В рамките на проекта се проведоха четири дискусионни срещи, в които участие взеха представители на националната, регионални и местни власти, неправителствения сектор и експерти. От особено значение за успеха и полезността на проекта бяха и чуждестранните депутати, експерти и представители на местни власти от Португалия, Белгия, Франция, Полша, Германия, САЩ, Унгария, Холандия, Латвия, Дания и Гърция. Стремежите бяха към увеличаване на прозрачността и ефикасността на ролята на Парламента в процеса на укрепване на местното самоуправление. Посредством открити дискусии по актуални за страната проблеми представителите на централните, регионални и местни власти разискваха заедно възможните решения и извличаха конкретни препоръки към законодателите.

Темите на дискусионните срещи бяха: Управление и финансиране на регионалното развитие , Регионално развитие партньорство и сътрудничество , Регионално и местно подпомагане на МСП и Европейският опит и укрепване на местните финанси в България . Като резултат от проведените дискусии по темата за регионалното развитие в България някои от направените по време на работните срещи изводи и препоръки залегнаха в приетия през 1999 г. Закон за регионално развитие и в Закона за изменения и допълнения на ЗМСМА през 2000 г. Тези законодателни промени изиграха съществена роля в процеса на успешно развитие на страната и са доказателство за добро сътрудничество между централната, регионална и местна власт.

За информация на интересуващите се бихме искали да оповестим, че всички работни материали, доклади и изводи от тези работни срещи са на разположение на уеб-страницата на Фондация за реформа в местното самоуправление, като част от електронна библиотека на Информационната мрежа на местните власти (LOGIN).

Предстои да бъде публикуван наръчник, който ще разисква проблемите, предизвикателствата и новостите в областта на регионалното развитие, който ще предложи коментар по темата от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Делегацията на Европейската Комисия в България, Министерски съвет и независими експерти от областта. Наръчникът ще бъде издаден през месец март 2001 г.

Проект Парламентарни практики - Изток-запад
Roemer Visscherstraat 18, 2nd floor
1054 EX AMSTERDAM
The Netherlands
ФРМС
ул. Сан Стефано 22/А
София 1504
България
Phone: +31 20 662 36 64
Fax: +31 20 616 08 92
http://www.ewppp.org
Тел.: ++359 2 943 44 22
Тел/Факс.: ++359 2 946 17 81
e-mail: [email protected]Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]