Foundation for Local Government Reform
Семинар "Обслужване на гражданите"

Семинар Обслужване на гражданите

Целеви групи: Семинарът е насочен към екипи на новоизградени центровете за обслужване и информация на гражданите.

Основната цел на обучението е да се разгледат различните подходи за организация по обслужване на гражданите и фирмите на едно гише.

Съдържание на обучението : Представят се етичните и комуникативни умения за работа с клиенти, координация и контрол , обхват на предоставяните услуги и тяхното остойностяване, формирането на екипи, както и добри практики от вече съществуващи центрове в страната.

Продължителността на обучението е ден и половина и се осъществява в съответната община

За повече информация: Николета Ефремова, тел. 02/976 89 32 и e - mail : nefremova @ flgr . bg


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]