Foundation for Local Government Reform
Сравнително европейско управление

Сравнително европейско управление

Продължителност: три учебни дни, 24 часа


Целта на курса е да предложи систематизирана информация за политическата система на европейските демокрации и Европейския съюз, като постави ударението върху текущите промени в европейската политика отнасящи се до: /1/ ролята и значението на политическите партии, представителството на груповите интереси и общественото мнение при изработването на политическите стратегии; /2/ промененото разбиране за управление и /3/ новите критерии за ефективност на администрацията и текущите административни реформи.

Съдържание


Първи ден: Правителствата в Европа как те се сравняват и какви са критериите за ефективно управление в страните членки на ЕС

 1. Еволюцията на европейските демокрации общо наследство и нови предизвикателства лекция 2 часа.
 2. Новото в европейското управление мрежово управление и управление на много нива. Настъпването на гражданското общество и изпразване от съдържание на управленската дейност лекция 2 часа
 3. Как функционират европейските правителства еволюция на кабинетното управление в Европа и роля на ядрото в изпълнителната власт. Лидерство и срещи на върха в ЕС лекция 2 часа
 4. Анализ на достъпни по интернет данни за функционирането на кабинетите в европейските демокрации - практическо занятие 2 часа

Втори ден: Политически партии и представителство на групови интереси в европейските демокрации и ЕС

 1. Политическите партии като организации; национални специфики на партийните организации. Картелизация на партиите лекция 2 часа
 2. Представителство на групови интереси; достъп на организираните групови интереси; скалата корпоратизъм-плурализъм и националните особености на прилагането й лекция 2 часа
 3. Европеизация на политическите партии и отслабване на ролята на партиите в Европа. Дефицити при представителството на груповите интереси в новите страни членки. лекция 2 часа
 4. Партиите в ЕС. Груповите интереси и бюрокрацията в Брюксел. - практическо занимание с интернет източници 2 часа

Трети ден: Административната реформа и новото разбиране за държава и публична администрация

 1. Променящата се европейска държавност демонтиране на Веберовата държава и създаването на нова държавност. Пропуснатото време в страните от Нова Европа лекция 2 часа
 2. Администрацията в страните членки на ЕС балансът между европеизация и засилване на контрола лекция 2 часа
 3. Овластяването на експертите и нарастващата роля в политиката на неизбраните длъжностни лица - лекция 2 часа
 4. Нови комуникации, нови задачи и запазване на националните особености дискусия 2 часа

Предназначен е за: кметове на общини, райони и кметства, заместник-кметове и експерти от общинската администрация на които се възлагат задачи и имащи отношение към европейската интеграция и административната реформа.


Обучението ще се осъществява от:

Гл.ас. д-р Румяна Коларова и Катя Христова-Вълчева, директор в Прозрачност без граници

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]