Foundation for Local Government Reform
Управление на общинска собственост


Цел: Участниците да бъдат запознати с нормативната уредба, регламентираща проблематиката по управление на общинската собственост, определяне на условията за провеждането на ефективна общинска политика, анализ на използващите се информационни системи, методологията за разработване на план (стратегия) за управление и други практически въпроси.

В резултат на курса участниците ще могат:

- да разграничават основните групи обекти на правото на общинска собственост и правен режим на всяка една от групите спрямо Закона за общинската собственост и другите закони свързани с него

- да посочват реда и условията за извършване на сделки с общинска собственост

- да правят задълбочен сравнителен анализ на възможните варианти за управлението на общинската собственост

- да разработят дългосрочен план за управлението на собствеността

Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи


Продължителност: три дни (24 часа)


Дати на провеждане:

Документ: Удостоверение за професионална квалификация по управление на общинската собственост

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]