Foundation for Local Government Reform
Услуги

ФРМС Консулт предоставя услугите:

  • проучвания, анализи и оценки
  • регионално и местно планиране
  • управление на проекти и програми
  • консултации и техническа помощ за местната власт и бизнеса
  • обучения, ориентирани към представители на публичната администрация, бизнеса и НПО
  • организиране на конференции и други публични прояви
  • организиране на информационни кампании


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]