Foundation for Local Government Reform
Успешният мениджмънт

Успешният мениджмънт

Кратко резюме на обучението:

Практически насочено интерактивно обучение, с множество индивидуални и групови упражнения и казуси, предоставящи възможности за споделяне и натрупване на опит от дискусии на симулации и реални ситуации. Обучението разглежда съвременната работна среда и новите изисквания към компетенциите на мениджъра за по успешна работа с хора и по-добра личностна и екипна ефективност.


1 ден

Съвременното работно място

- Среда на непрекъснати промени;

- Организация и начин на работа;

- Нагласи, умения и отговорности - новите очаквания.

Роли и компетенции на мениджъра

- Роли и отговорности в организацията;

- 8-те навика на ефективните мениджъри;

- Мениджърът като лидер.

Изграждане на успешни взаимоотношения в работата

- Ефективната комуникация;

- Асертивно (отстояващо) поведение;

- Ролята на позитивното мислене във всекидневието на мениджъра.


2 ден

Работа в динамични екипи лидерство и членство

Екипи и роли;

Бариери и ефективност;

Ръководене на печеливш екип;

Изкуството на мотивацията и овластяване на хората.

Самоуправление и управление на другите

Познаване на себе си и другите;

Делегиране, консултиране и наставничество;

Как да създадем среда за взаимно развитие.

Управление на конфликти

Трудните хора и ситуации;

Стилове на поведение и техники за справяне;

Реактивност или проактивност.

3 ден

Как по-добре да използваме деня си

Управление на времето и приоритетите;

Справяне с напрежението и стреса;

Личностна ефективност.

Творчество при разрешаване на проблеми и вземане на решения

Творчеството като начин на работа;

Стъпки в двата процеса;

Креативни методи и техники.Целева група:

Обучението е насочено към мениджъри на всички нива в една организация, желаещи да постигнат по-голяма лична и екипна ефективност в работата си.

Продължителност:

3 дни (24 часа).


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]