Foundation for Local Government Reform
Цели на програмата

Цели на програмата

  • Да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в 10 общини в България;
  • Да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на своите позиции и решаване на проблеми чрез използване на местните ресурси;
  • Да повиши възможностите на местната власт да решава социални проблеми в сътрудничество с маргинализирани и други социални групи, активни на местно ниво;
  • Да подобри социалната среда чрез реализиране на проекти от и в полза на местните общности;
  • Да направи предложения в областта на законодателството за подобряване сътрудничеството между местната власт и гражданите при предоставянето на социални услуги.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]