Foundation for Local Government Reform
Учене през целия животНа конференция на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г., представителите на различните правителства на страните членки на ЕС формулираха 10-годишната мисия на ЕС да се превърне в най-конкурентноспособна, динамична, базирана на знания, икономика, способна да постигне стабилен растеж с наличието на повече и по-добри работни места и социално сближаване. Ученето през целия живот е ключов елемент на тази стратегия, не само в контекста на конкурентноспособността и заетостта на населението, а и в контекста на социалното сближаване, активното гражданско участие и професионалното развитие.


Мениджъри в образованието и обучението ще се превърнат в основни фактори за развитието на политика за прилагане на ученето през целия живот в организациите в едно общество, което е основано на знания.

Те трябва да придобият специфичните знания и умения, за да може този процес да се превърне в една реалност.
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]