Foundation for Local Government Reform
Община Ябланица - проекти

Община Ябланица

Проекти:

  1. Туристическо дружество "Драгоица" - гр. Ябланица "Туристически маршрути Драгоица"

  1. НЧ "Наука" Ябланица "Частичен ремонт на театрален салон при читалище "Наука". Подновяване на техническите средства: озвучителна техника. Сценично осветление"

  1. Община Ябланица "Изграждане на център за услуги и информация на гражданите"

  1. Община Ябланица - "Естетизиране на централна градска част, гр. Ябланица"

На 1 октомври 2004 г. по време на празниците по случай 35-годишнината от обявяването на Ябланица за община бе тържествено открита обновената и модернизирана централна градска част. На тържеството присъстваха много гости приятели и жители на града.

Всичко това стана възможно в рамките на един от четирите проекта, които бяха реализирани и финансирани по Програма Обществен Форум на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. За благоустрояването на площада бяха осигурени близо 120 000 лв., като финансовия и нефинансов принос на общината възлиза на близо 50 000 лв.

На практика с това завършва и инициативата за провеждане на Обществен Форум сред гражданите на Община Ябланица. Както бе споделено на последната му сесия той се е приел изключително положително. Спомогнал е хората да идентифицират и дискутират множество местни проблеми, да отправят десетки препоръки към местната власт и институции и не на последно място да решат част от проблемите чрез конкретни проекти.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]