Foundation for Local Government Reform
Община Ловеч - проекти

Община Ловеч

Реализирани са поректите:

  1. Клуб по ориентиране - Ловеч - "Природата е нашият свят"

  1. Община Ловеч, Исторически музей - Ловеч - "Следи от миналото"

  1. Сдружение за общественополезна дейност "Екомисия 21 век" - Ловеч - "Младежки център"

  1. Сдружение "Знание" - Ловеч - "Общината сме всички ние"

  1. Фондация "Обществен фонд за развитие на Община Ловеч" - "Кварталните съвети-един начин за постигане устойчивост на гражданските инициативи"

  1. Фондация "Скрибитур" - "Дикисанска мечта за градинки"

  1. Сдружение "Туристическо дружество Стратеш" - "Природните красоти на Ловеч"

  1. Фондация "Скрибитур" - "Компютърен център за обучение и преквалификация при Технически колеж - Ловеч"

  1. Община Ловеч - "Изграждане на три многофункционални спортни площадки"

  1. Община Ловеч - Сдружение "Съвет по туризъм"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]