Foundation for Local Government Reform
Граждани и медии се обединиха за по-добра жизнена среда

Г раждани и медии се обединиха за по-добра жизнена среда

Приключи продължилият осем месеца проект Обединени граждани и медии за по добра жизнена среда на Сдружение Земя завинаги Свищов. Проектът се реализира благодарение на Програма Обществен Форум Свищов, финансирана от ШАРС (Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество) и Община Свищов.

Реализирани бяха предвидените в проекта дейности за обединяване на активната част от гражданската общност, местните кабелни телевизии и НПО в позитивна кампания за по-добра жизнена среда.

Изработени са 16 видеоклипа и 24 репортажа, интервюта, анкети. Открита е Гореща телефонна линия Жизнена среда и пощенска кутия за мнения, въпроси, предложения на гражданите.

Целта е стимулиране на общността към дейности, подобряващи средата и развитие на обществена нетърпимост към противообществените прояви спрямо жизнената среда. Сформирани и създадени бяха две пилотни граждански групи Домови съвети на ул. Алеко Константинов 1, вход Г и ул. Рила 12, вход Д в град Свищов.

По този начин с изготвяне на Правилник за вътрешния ред се стимулира активността на собствениците и обитатели на недвижими имоти, предоставяйки им възможност да планират и реализират дейности подобряващи своите вътреблокови и междублокови пространства.

За осъществяване дейностите и реализацията на проекта в партньорство работиха екип от Сдружение Земя завинаги , местните кабелни телевизии, Бизнес - център при ПБЧ Еленка и Кирил Д. Аврамови Свищов и Община Свищов.

Общата стойност на проекта е 17085,92 лв. Финансирането, което е предоставено от ШАРС и Община Свищов, е в размер 7998,92 лв. от общата стойност на целия проект. Собствен принос по проекта 9087.00 лв.

Координатор на проекта: Юлиян Спиров, Сдружение Земя завинаги .


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]