Foundation for Local Government Reform
2007/04: ФРМС и АУБГ провеждат КУРС

КУРС “ОСНОВИ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Центърът за обучение и квалификация на Фондацията за реформа в местното самоуправление и Центърът за европейски програми на Американския университет в България
имат удоволствието да представят на Вашето внимание

Курс ”Основи на местното икономическо развитие”,

който се състои от два модула за обучение, за подготовка на специалисти
по бизнес развитие на местно ниво.

 

 

 

 

Кой може да участва?

 

В курса на обучение ”Основи на местното икономическо развитие” може да се включи всеки, който работи в общинска, областна администрация, НПО или консултантска организация, за когото работата в областта на местното икономическо развитие е от професионален интерес и представлява предизвикателство и възможност за вълнуваща кариера като специалист по бизнес развитие на общини и региони.

 

Обучението ще се провежда на български език, но ползването на английски или други чужди езици е предимство за участниците с оглед на достъпа до допълнителна информация и изпълнението на служебните задължения в бъдеще.

 

 

 


Какво печели обучаемият?

 

Настоящото издание на курса за обучение е разработено на база на резултатите от обученията по местно икономическо развитие, осъществени през последните 3 години от ФРМС и е приспособено към практическите нужди на работещите в областта на икономическото развитие на местно ниво за прилагане на съвременни концепции и конкурентни мениджърски подходи за акумулиране на устойчив растеж. Курсът предлага на участниците интерактивно общуване за придобиване на ноу-хау и практически умения за разработване, координация и изпълнение на про-активни политики и програми за бизнес развитие, подкрепа на инвестициите, водене на преговори, подобряване конкурентноспособността на работната сила и агресивен маркетинг.

 

 

 


Кога? на 11, 12, 13 април и на 25, 26, 27 април 2007 година

 

 

 


Програма 1 модул


Програма 2 модулКъде? Обучението ще се проведе в сградата на Центъра за образование и култура “Илиев” на Американски университет в България (

 

 

 


Колко струва? Пълната такса за курса е 480 лв. с включен ДДС и покрива обучението, Сертификат, издаден под институционалната акредитация на Американския университет в България, съвместно с Фондацията за реформа в местното самоуправление; пълен комплект обучителни материали; достъп до компютърни лаборатории и интернет; кафе паузи.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за участие в целия курс на обучение


ОПИСАНИЕ на учебните модули

Сумата да бъде преведена в:

ФРМС Консулт ЕООД

гр. София, ул."Сан Стефано" 22А

Общинска банка, клон Младост

BIC SOMBBGSF

IBAN BG26 SOMB 9130 1011 0693 01

 

 

 


Предоставяме възможност и на желаещите да участват само в един от модулите на програмата срещу цената от 280 лв. с включен ДДС при същите условия, но без издаване на сертификат. Предимство за записване в програмата имат желаещите да участват в пълния курс на обучение, който се състои два обучителни модула.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за участие в един от модулите на програмата

 

 

 


Запишете се сега и придобийте ценен опит за вашата организация в бъдеще!

 

 

 За повече информация, моля свържете се с:

 

 

 

Център за европейски програми на Американския университет в България:

тел.: 02/960 79 22; 02/960 79 12

факс: 02/961 60 10

e-mail: [email protected]

 

 

 


Фондация за реформа в местното самоуправление:

тел.: 02/976 89 48; 02/ 976 89 47

факс: 02/976 89 30

Антоанета Матеева, [email protected]

Надежда Самсарова, [email protected]

 

www.aubg.bg/sofia), Студентски град, София.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]