Foundation for Local Government Reform
2004/10: Приоритети в регионалната политика на България в процеса на евроинтеграция

Над сто представители на местните власти от цялата страна взеха участие в конференция на тема: "Новите областни стратегии и общински планове за развитие в изпълнение разпоредбите на Закона за регионалното развитие. Усвояването на средствата от Европейския съюз - предизвикателство пред местните власти и частните предприемачи" (15 октомври 2004 г., София). Вестник "Строителство - Градът" и Фондацията за реформа в местното самоуправление организираха форума, който се проведе под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На конференцията бяха обсъдени приоритетите в регионалната политика на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и ролята на местните и регионалните власти в този процес; добрата практика и проблемите при подготовката на областните стратегии и общинските планове за развитие в сроковете, определени от Закона за регионалното развитие.

Основни презентации на конференцията направиха:

- Белин Моллов, заместник министър, МРРБ:
Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти;

- Ирина Захариева, началник отдел "Стратегическо планиране на регионалната политика", МРРБ:
Основни задачи пред областните и общински администрации при изготвянето на стратегическите планове и програмните документи за регионално развитие;

- Меглена Русенова, заместник областен управител:
Подготовка на областната стратегия за регионално развитие в Пловдив и взаимодействие с общинските власти;

- Минчо Казанджиев, кмет на Община. Ловеч:
Взаимодействие на общинската власт и гражданското общество при изготвяне на общинската стратегия за развитие;

- Здравко Сечков, финансов директор на ФРМС:
Области за подкрепа от страна на ФРМС за улесняване общинските ръководства в изготвянето на стратегическите планове за развитие, лектор

Средствата от Европейския съюз ще се получават на базата на два основни принципа разработени проекти и многогодишно програмиране, подчерта в изказването си зам.-министър Моллов. Той посочи важността общините и областите да определят точно приоритетите си и проектите, които предлагат.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]