Foundation for Local Government Reform
2005/04: На 1 април официално бе открит Общинският център за услуги и информация в Етрополе


На 1 април 2005 г. официално бе открит Център за услуги и информация в Етрополе, изграден по програма на Регионално сдружение на общините Централна Стара планина с финансовата и техническа подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Фондацията за реформа в местното самоуправление.

Проектът спомогна за оборудването на общо 6 работни места, на които ще бъдат предлагани всички общински услуги както и някои данъчни, с които Общинската администрация се е ангажирала от 1.01.2005 г.

ШАРС подкрепи инициативата с 15 000 лв. които бяха предвидени за оборудване, програмни продукти, обзавеждане и изграждане на ЛКМ. Експерти на ФРМС и РСО Централна Стара планина оказаха необходимата консултантска и методическа помощ за разработването и практическата реализация на проекта.

В рамките на същата инициатива в края на 2004 год. и Община Летница откри Център за услуги и информация. В неговите работни помещения са обособени три работни места, които предлагат услуги по гражданско състояние; устройство на територията, стопански дейности и каса, която обслужва приходите от такси и данъци.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]