Foundation for Local Government Reform
2006/10: Курсове за професионална квалификация

Oт 20 до 22 октомври 2006 г. ФРМС проведе първия курс от есенния цикъл обучения за професионална квалификация съвместно със Софийски университет на тема "Разработване и управление на проекти по програми на ЕС". Двадесет и четири представители на държавната администрация, неправителствени организации и частни фирми взеха участие в обучението и усвоиха основни знания и умения.

Тази седмица от 27 до 29 октомври предстои провеждането на курс "Структурни фондове на ЕС. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 по линия на Оперативните програми".

Поради големия интерес към двете теми Центърът за обучение и квалификация към ФРМС обявява още две дати за провеждането им, както следва:

10 - 12 ноември 2006 г.
"Разработване и управление на проекти по програми на ЕС"

1 - 3 декември 2006 г.
"Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 по линия на Оперативните програми"


Продължава записването и за курс
"Местно икономическо развитие и маркетинг" - 3 - 5 ноември 2006 г.

Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.

Цената на един курс е 120 лв. с ДДС.

В края на обучението участниците получават удостоверение от Софийския университет.

Формуляр за регистрация можете да изтеглите тук.


За повече информация:
Николета Ефремова
тел.: 02/976 89 32
e-mail: [email protected]


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]