Foundation for Local Government Reform
2007/03: Инфраструктурни проекти - България 2007, 14/15 март, София
Вестниците “Строителство/Градът” и “Дневник” и Фондацията за реформа в местното самоуправление ще проведат на 15 март 2007 г. в залите на Интер Експо център, София, конференция “Инфраструктурни проекти, България 2007 - състояние и перспективи”. Събитието се провежда в рамките на ежегодната Българска строителна седмица. Дискусиите ще започнат на 14 март 2007 г. в хотел “Шератон".

В конференцията ще вземат министри и зам.-министри от МРРБ, МТ, МОСВ, МФ, областни управители, кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети, ръководители на водещи фирми, представители на университети, бизнес организации и сдружения, утвърдени специалисти в областта на инфраструктурата от страната и чужбина.

Ще бъдат разгледани темите: “Рационални решения за управление и усъвършенстване на инфраструктурата”, “Пречиствателни станции по ИСПА - особености и слабости. Особености при изпълнение на инфраструктурни проекти”, “Взаимовръзка между пространствено планиране и развитието на инфраструктурата в общините”, “Етапи и подготовка на инфраструктурен проект в контекста на инфраструктурните фондове - особености и практики”.


Програма


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]