Foundation for Local Government Reform
2007/03: Инфраструкурни проекти, България 2007 (2)

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) бе съорганизатор на конференцията „Инфраструкурни проекти, България 2007 – състояние и перспективи” , която се проведе на 14 и 15 март 2007 г. в рамките на Българска строителна седмица в Интер Експо Център, София.

Конференцията стартира в хотел “Шератон”, София, и бе открита от г-н Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, и г-н Петър Мутафчиев, министър на транспорта.

Организатори на цялостното събитие са вестниците “Строителство – градът” и “Дневник”. Предвид задълбочените контакти на Фондацията с българските общини, имиджът, който организацията ни има сред тях, и желанието на медиите да привлекат и работят с местните власти, ФРМС стана съорганизатор на конференцията във втората й част (15 март).

Темите, дискутирани на 15 март, бяха:

- Представяне на актуални инфраструктурни проблеми и проекти в Община София, представена от арх. Диков, главен архитект на София;

- Управление на общинската инфраструктура, представена от Антоанета Матеева, ФРМС, и арх. Абаджиева, главен архитект на Община Велико Търново;

- Взаимовръзка между пространствено планиране и развитие на инфраструктурата в общините, представена от арх. Белин Моллов, съветник в МРРБ, и арх. Нейкова, главен архитект на Община Стара Загора;

- Пречиствателни станции по ИСПА – особености и слабости. Сметища. Особености при изпълнение на инфраструктурни проекти”, представена от Пламен Никифоров, директор дирекция ВиК, МРРБ, инж. Благой Козарев, изпълнителен директор на “Райкомерс конструкшън” и Милен Димитров, прокурист на “Еко Булпак”;

- Особености и практики при подготовка на инфраструктурен проект в контекста на структурните фондове, представена от проф. Евгени Цолов, ЦТИО към СУ “Климент Охридски”. 

В сесиите взеха участие представители на министерствата на: регионалното развитие и благоустройството, транспорта, околната среда и водите, кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети, университети, ръководители на водещи фирми, представители на бизнес организации и сдружения, утвърдени специалисти в областта на инфраструктурата от страната и чужбина.

Доклади от 15 март 2007 г. – Интер Експо Център

арх. Петър Диков , главен архитект на София

Антоанета Матеева , р-л програма”Сити линкс”, ФРМС

Румен Рашев, кмет на Велико Търново

Елена Нейкова, главен архитект Община Стара Загора

арх. Белин Моллов , съветник на министъра на МРРБ

Пламен Никифоров , директор на Дирекция „ВиК” в МРРБ

инж. Благой Козарев , изпълнителен директор на „Райкомерс Конструкшън” АД

Милен Димитров , прокурист, “Еко Булпак”

проф. Евгени Цолов , ЦТИО към СУ „Св. Климент Охридски”

Доклади от 14 март 2007 г. – х-л Шератон

Боряна Пенчева , директор дирекция „Средства от Европейския съюз”, Министерство на финансите

Йорданка Стоянова , директор дирекция „Изпълнителна агенция ИСПА”, МРРБ

Димчо Михалевски , зам. - министър на регионалното развитие и благоустройството

Весела Господинова , зам.- министър на транспорта

Веселин Георгиев , изп. директор Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”

Пейчо Манолов , изп. директор, ИА “Пристанищна администрация”

Нели Йорданова , директор „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта

Владимир Канев , управител, “Довел интернешънъл ”

Велизар Стоилов, зам.-кмет на Столична община

Петър Чавов , управител, „ Дреес и Зомер България”

Георги Стоев, държавен експерт и секретар на РГ ”Програмиране на регионалното развитие” , МРРБ

Димитър Илчев, главен мениджър „Евромаркет Кънстракшън” – тема 1 и тема 2 

Добринка Кръстева , началник отдел „Стратегически инвестиции” към дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз”, Министерство на финансите

Веселин Генчев , адвокат, CMS Cameron McKenna LLP , Великобритания

инж. Цветан Цонев, гл. изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]