Foundation for Local Government Reform
2007/04: Follow up

До ФРМС

От името на екипа на вестник "Строителство Градът" изказвам най-искрената си благодарност за успешното и ползотворно сътрудничество по повод организираната конференция "Инфраструктурни проекти, България 2007 - състояние и перспективи".

С пожелание за ползотворно сътрудничество и партньорство и в бъдещи проекти по актуални теми – конференции, дискусии, семинари.

Венета Кръстева,

издател на в. "Строителство Градът"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]