Foundation for Local Government Reform
2008/06/01: Официално стартиране на ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО
Над 200 представители на български и норвежки неправителствени организации присъстваха на официалното представяне на Фонд за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на 1 юли в  София.
 
 
Г-жа Хайди Сьоренсен, заместник министър, Министерство на околната среда на Кралство Норвегия, сподели, че тя самата идва в управлението от неправителствения сектор и е убедена в изключителната му важност за развитието на всяка страна. Развитието на демокрацията във всяка страна членка на ЕС е гаранция за развитието на Общността и именно затова страните от ЕЕА подкрепят българския граждански сектор, допълни още г-жа Сьоренсен.

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, Посланик на Кралство Норвегия в България, обърна внимание върху важността на трите приоритетни области, които ще бъдат подкрепени граждански инициативи, и възможността да се установят и задълбочат връзки с партньорски организации от Норвегия, като и едните, и другите имат на какво да научат партьнорите си.
 
 
Приветствия от българска страна поднесоха г-н Любомир Дацов, заместник министър, Министерство на финансите на Р България, и г-н Здравко Сечков, и.д. изпълнителен директор, ФРМС.Ирена Бонева, програмен мениджър, ФРМС, и Любомира Колчева, изпълнителен директор, Фондация „ЕкоОбщност”, представиха Фонда за подкрепа на НПО в България. Бе отбелязано, че ще се кандидатства за финансиране на български език и формулярите са значително опростени.Г-н Стюрла Юхан Столсет, генерален секретар, Church City Mission, Осло, представи състоянието на неправителствения сектор в Норвегия.Следобед работата продължи в три приоритетни области, като представителите на българските и норвежките НПО обсъдиха възможни проектни идеи за сътрудничество, като се фокусираха върху съществени проблеми на българското общество. Дебатите бяха креативни, диалогични и обобщените резултати от тях ще станат част от философията на работа на Фонда в България.

Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС:

Фондът за подкрепа на НПО е подадена ръка към българския граждански сектор в критичен момент – дългогодишните донори се изтеглиха от България, системата за финансиране от европейските фондове все още не е структурирана, а подкрепата на българското правителство - ограничена.
 
Нестопанските организации не само са форум за гласа на гражданите, но с проектите си решават сериозни местни проблеми и работят в интерес на местните общности. Убедени сме, че работата в трите приоритетни области – опазване на околната среда, предоставяне на социални услуги и развитие на гражданското общество – с подкрепата на страните от Европейското икономическо пространство ще донесе конкретни резултати за устойчиво развитие не само на гражданския сектор, но и страната като цяло.

Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност":

Фондът ще отговори на реалните нужди и ще даде възможност не само на големите, но и на малките организации да имат достъп до финансиране. Очаквам, че подкрепата на Финансовия механизъм на ЕЕА ще има сериозен ефект върху подобряване на състоянието на околната среда в страната.


Разгледайте представените на работната среща презентации:

 
Nada Tosheva, Bulgarian Society for the Protection of Birds
 
Christian Steel, The Norwegian Biodiversity Network
 
Dr. Sturla J. Stålsett, General Secretary, Church City Mission, Oslo


Голям интерес към обсъжданите теми прояви и най-младият участник в срещата - дъщеричката на г-жа Хайди СьоренсенПрикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]