Foundation for Local Government Reform
2008/07/08: Предстояща покана
На 21 юли 2008 г. в сайта на ФРМС ще бъде публикувана информация за първата покана за набиране на проектни предложения на НПО в рамките на EEA Grants - Фонд за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Краен срок за набиране на проектопредложения: 15 октомври 2008 г.
 
Ще бъде публикувана и подробна информация за предстоящите 6 информационни срещи - по една за всеки район от шестте района за планиране.
 
Информационните срещи ще се проведат в периода 25 – 31 юли 2008 г. в градовете:
Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, София, Ямбол.
 
Тъй като се очаква голям интерес от страна на българския неправителствен сектор, обръщаме се с молба на информационните срещи да присъства само по един представител на организация.
 
Информацията ще бъде публикувана и в брой 28/2008 на е-Седмичник на ФРМС.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]