Foundation for Local Government Reform
2008/07/09: Информационни дни - дати
Фонд за подкрепа на неправителствени организации в България
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 г.
(ФМ на ЕИП)
 
 
Дати на информационните срещи в страната
 
 
Обявяване на поканата за подаване на предложения: 21 юли 2008 г.
Краен срок за подаване на предложения: 15 октомври 2008 г.
 
На 21 юли 2008 г. в сайта на ФРМС ще бъде публикувана информация за първата покана за набиране на проектни предложения на НПО в рамките на EEA Grants - Фонд за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Информационните срещи, разясняващи процедурите за кандидатстване, ще се проведат както следва:
 
25.07.2008 г., петък
гр. София, зала на УАСГ, бул.”Христо Смирненски” 1,10.30 – 12.30 ч.
 
 
28.07.2008 г., понеделник
гр. Монтана, Общински младежки дом, бул. "Трети март" №98, 10.30 – 12.30 ч.
 
 
29.07.2008 г., вторник
гр. Бургас, х-л "Аква", к-с “Лазур” (бул. “Демокрация”, на главния път към София), 10.30 – 12:30 ч.
 
 
30.07.2008 г., сряда
гр. Варна, Младежки дом, ул. "Цар Освободител" 27, 10.30 – 12.30 ч.
 
 
30.07.2008 г., сряда
гр. Пловдив, х-л "Алианс",бул. "Васил Априлов" 7, 10.30 – 12.30 ч.
 
 
31.07.2008 г., четвъртък
гр. Велико Търново, галерия "Рафаел Михайлов", ул. "Рафаел Михайлов" 1, 10.30 – 12.30 ч.
 
 
Тъй като се очаква голям интерес от страна на българския неправителствен сектор, обръщаме се с молба на информационните срещи да присъства само по един представител от организация.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]