Foundation for Local Government Reform
2008/10/06: Модел за партньорство между неправителствени организации и местна власт с сферата на контрол и оценка на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни от общините
През септември 2008 г. на своя поредна работна среща на Екипът за новаторски практики (ЕНП), създаден в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие” на ФРМС, финансиран от ОПАК, дискутира и прие модел за партньорство между неправителствени организации и местна власт с сферата на контрол и оценка на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни от общините. (Вижте приложения файл.)
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]