Foundation for Local Government Reform
2009/07/13: Стартира Дистанционният курс

На 13 юли 2009 г. започна Дистанционният курс “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”. ФРМС провежда този първи интернет-базиран обучителен курс в рамките на Програма LOGIN. Курсът ще продължи до 6 септември включително.

Дистанционното обучение се състои от 7 урока и Заключителен тест. Първият урок е увод към проблематиката. Всеки един от останалите разглежда по два от принципите на добро управление, дефинирани в Стратегията за иновации и добро управление от Валенсия (2007), и практически примери за прилагането им на местно ниво.

При успешно преминаване на обучението, участниците ще получат сертификат от ФРМС.

Това е първият дистанционен курс, който Фондацията за реформа в местното самоуправление провежда и в този смисъл е тестов. Поради големия интерес ФРМС се допита до разработчиците на модула и след уверение, че системата ще издържи безпроблемно, взе решение да включи в обучението всички кандидатстващи.

105-ма участници от 46 града и 5 села от цялата страна решиха във времето на летните отпуски да се посветят на изучаване на принципите на добро управление и тяхното приложение на местно ниво!

74-ма от участниците са представители на НПО, вкл. читалища, образователни организации, агенции за икономическо развитие, бизнес центрове, регионални сдружения на общини, МИГ, представителства в България на международни организации.

26-ма са представителите на общински администрации и общински съвети.

5-има са представители на клонове на държавната администрация в страната.

Екипът на ФРМС желае на всички участници в дистанционния курс успех и постоянство!

http://www.logincee.org/dlm/?partner=1&lang=bg 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]