Foundation for Local Government Reform
2009/09/27: Добро управление


“Демократичните общества са основани на доверие. Без доверието на гражданите институциите на демократичното общество не функционират добре и способността да поддържат стабилност, растеж и просперитет са сериозно застрашени. Услугите, които се предоставят на местно ниво, и местната власт са най-непосредственият контакт на гражданите с публичните институции. Според мен именно там битката за доверието се печели или губи.

За мен е голямо удоволствие да участвам в Националната кръгла маса, с която приключва проект, замислен с цел да задълбочи общественото разбиране за 12-те принципа на добро управление, формулирани и приети от европейските държави и Съвета на Европа във Валенсия през 2007 г.

За мен тези 12 принципа представляват жизненоважни цели за управлението на всяко ниво, но особено на местно ниво, което носи отговорността да представлява лицето на управлението в очите на гражданите.”

С тези думи Н. Пр. Пол Бейер, Посланик на Швеция, която председателства ЕС, юли – декември 2009 г., откри Националната кръгла маса “Принципите на добро управление на местно ниво – практика и препоръки”, 25 септември 2009 г., София.
Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕС в България, и г-н Андрей Ковачев, член на Комисията по регионално развитие на ЕП, председател на българската делегация в Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в ЕП, също приветстваха участниците.
Г-н Гиньо Ганев, Национален омбудсман, изнесе ключовата презентация по темата “Доброто управление в българските общини”, като акцентира върху децентрализацията като основен инструмент за постигане на Европа на регионите и доброто управление като основа за нови отношения между местната власт и гражданите.
Г-жа Мария Димитрова, Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (УО на ОПАК), представи доброто управление на местно ниво през приоритетите и резултати от реализирани проекти по ОПАК.
Г-жа Ани Недкова, Европейски институт, запозна участниците с европейски практики на взаимодействие “местна власт – граждани”, и по-точно с практики от Франция, които са приложими в български условия.
Г-н Хакиф Емин, Обществен посредник, Община Кърджали, запозна присъстващите с опита на общината в приложението на Методиката за оценка на прилагането на принципите на добро управление в Община Кърджали – процес и резултати.
Кръглата маса приключи с дискусия по препоръки за по-успешното прилагане на принципите на добро управление в българските общини.
Форумът събра над 80 участници от над 30 града – централна и местни власти, местни и национални НПО, образователни институции и читалища, местни обществени застъпници. Те високо оцениха форума:
 
Ангел Ангелов, Фондация "АДИГ", Разград: “Искам да Ви благодаря за възможността да участвам в кръглата маса. Организацията беше на ниво, а участниците много добре подготвени. За мен беше една добра школа по местно управление.”
 
Надежда Донева, Дряново: “Благодаря за възможността, която ми предоставихте - присъствието на кръглата маса на 25.09.09г. Беше много стойностна и полезна. Предоставените материали са изключително прагматични.”
 
Националната кръгла маса се проведе в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.  

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]