Foundation for Local Government Reform
04/2010: Обучителен курс „Мениджмънт на договорните отношения по ФИДИК за инфраструктурни проекти”

Обучителен курс „Мениджмънт на договорните отношения по ФИДИК за инфраструктурни проекти”

Приложение на Жълта и Червена книга на ФИДИК в България

 

22-23 април 2010 година, град София

конферентна зала, “ПОДКРЕПА”

ул. Ангел Кънчев, 2, ет.1

 

 

Настоящият курс цели да запознае специалистите, инженерите и проектантите, които работят в областта на публичните инвестиционни проекти, с философията и приложението на договорните условия по ФИДИК. Програмата на обучението съчетава въведение в проектния цикъл на споразуменията по ФИДИК (в т.ч. жълта и червена книга) и практически казуси при прилагането им в български условия при реализирането на инфраструктурни проекти, финансирани по предприсъединителните инструменти (ФАР, ИСПА). 

Четирите модула обхващат общата и специфична информация, необходима за администрирането на такъв тип проекти.

Ще се извърши преглед на добрите практики в региона и ще се даде акцент на пропуските и рисковете при управлението на дългосрочни инфраструктурни проекти от голям обществен характер.

Като цяло курсът ще позволи ръководителите и членовете на проектните екипи на общинско и регионално равнище да придобият ключови умения за работа при подготовката, управлението и изпълнението на приоритетни инфраструктурни периоди за програмния период 2007-2013 на Европейския съюз.  

 

АКЦЕНТИ НА КУРСА:

 • Изисквания към управлението на инфраструктурни проекти в сектор ВиК, отпадъци, транспорт
 • Въведение в  международните договорни условия „ФИДИК”;
 • Подготовка и провеждане на процедури по ФИДИК;
 • Особености при извършването на надзора на инфраструктурни проекти;
 • Специфики при отчитане на напредъка по изпълнението на проектите;
 • Технически аспекти при прилагането на правилата на ФИДИК;
 • Добри и лоши практики при прилагането на ФИДИК – българския опит.

 

УЧАСТНИЦИ:

Тематиката на обучението е насочена към  ръководители и членове на проектните екипи, управляващи дейностите в инфраструктурни проекти, специалисти от инженерните служби, проектантски бюра, юристи и директори на направление по териториалното развитие и благоустройството. Обучителният курс е насочен и към служители, които отговарят за сектор ВиК и участват в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, в съответствие с общинската политика за развитие в периода 2007-2013 година. Тренингът е подходящ и за представители на банкови и финансови институции, обслужващи общински инфраструктурни дейности.

 

Обучението ще се реализира от 1 обучител и асистент. Обучителите са с професионална подготовка между 10 и 15 години в ръководенето на големи инфраструктурни проекти в България и региона на Югоизточна Европа. Притежават практика и експертиза при прилагането на договорните условия на ФИДИК в през присъединителния период на България към членство в Европейския съюз.

 

На участниците ще бъдат издадени Сертификат за придобити умения.

 

Методи на работа:

 • Работа в малки групи и дискусии;
 • Мултимедийни презентации;
 • Практически казуси;
 • Работни сесии: 9:00 – 12:30 и 14:00 – 18:00;
 • Общо: 16 академични часа
 • Работен цикъл: 2 дни;
 • Брой на обучаемите: група от 20 - 25 души;

 

Такса за участие

за един представител от община или организация - 490 лева (без вкл. ДДС)

за всеки следващ представител от община или организация - 450 лева (без вкл. ДДС)

 

 

Изпратете попълнения формуляр не по-късно от

19 април 2010 година, 17:30 часа 

по факс:  02 976 89 30

или е-поща: [email protected]

 

За контакти: Демир Деянов

Фондация за реформа в местното самоуправление

тел. 02 976 89 34, 0898 464 202

е-поща: [email protected]

aдрес: 1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 51, вх.В, офис 2

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]