Foundation for Local Government Reform
2014 Дистанционен курс "Борба с бедността на местно равнище”MERI България и ФРМС имат удоволствието да поканят всички заинтересовани да вземат участие в безплатен дистанционен онлайн курс на тема „Борба с бедността на местно равнище”: представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът ще се проведе в периода 15 – 30 юли 2014 г.

Курсът се състои от три теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

  • Тема 1. Мерки за социална закрила и подпомагане на лица и семейства с ниски и/или без доходи. Социални услуги
  • Тема 2. Европейски и национални политики за борба с бедността и социалното изключване
  • Тема 3. Политики за насърчаване на социалното предприемачество в европейски контекст

Към лекциите е добавен богат информационен материал.

Всеки от тестовете се състои от 5 въпроса и при правилен отговор на три от тях (60%) тестът се счита за издържан.

Удобството на курса е в обстоятелството, че курсистите имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за нея/него време.

Достъпът до лекциите е 24х7, като курсистите имат възможност да запазят материала на своите компютри и да работят по него офлайн.

И трите теми ще бъдат активни от 15 до 30 юли, така че всеки участник да избере собствен и удобен за нея/него ритъм на работа.

Успешно завършилите курса ще получат Сертификат.

Всеки от одобрените за участие в курса ще получи на е-пощата си потвърждение за записването си, както и подробни указания как да влиза в страницата на курса и как да провежда самостоятелната си работа.

Групата ще е до 30 участници и принципът за записване е „който пръв изпрати формуляр за участие, той/тя бива записан/а”.

 

Очакваме вашите попълнени Формуляри за участие (приложени като файл)

до 12 юли 2014 г. (понеделник)

Изпращайте ги на [email protected] със Subject: Kurs 1

 Това е първият дистанционен курс от общо петте на различни теми, които MERI България ще предложи на заинтересованите до края на годината.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]