Foundation for Local Government Reform
Oбучение за фасилитатори на групови дискусии, март 2006 г.

... ако сте ръководител...

... ако често водите дискусии...

... ако обичате предизвикателствата...

...това обучение е точно за Вас ...

ФРМС организира практическо обучение за фасилитатори на групови дискусии. То ще се проведе от 17 до 20 март 2006 г . хотел "Банкя Палас", град Банкя. Курсът е разработен по методика на швейцарски експерти, обучавали модераторите на Програма "Форум", действаща в България от 2000 г.

Участниците в курса ще имат възможност да подобрят своите умения да фасилитират и водят до консенсус обществени дискусии и да управляват вътрешната динамика на групите в дадена аудитория. Практическите елементи в рамките на обучението са фокусирани върху подобряване на уменията за формулиране на подходящи въпроси, тези и задачи; за перифразиране; за постигане съгласие в група и за използване на пространството и езика на тялото по най-подходящ за ситуацията начин.

Програма на обучението

Използваната методика е изключително интерактивна и включва индивидуални презентации, представяния в група, практическо фасилитиране на работна среща и упражнения по креативност, съчетано с много забавни и интересни моменти.

През обучение, проведено по тази методика, са преминали 64 експерти в България, като повечето от тях в момента са действащи модератори на форум сесиите в 10 общини в страната.

Водещ лектор на обучението е Гинка Капитанова, изпълнителен директор на Фондацията за реформа в местното самоуправление, с многогодишен професионален опит като фасилитатор.

В края на обучението участниците получават сертификат за преминато обучение.
Ако желаете да се включите в курса, моля попълнете заявка за участие.

Местата в курса са ограничени.

Цената на обучението е 259 лв. без ДДС, включваща работни материали, кафе-паузи, обеди, вечери, наем зала. Нощувката и пътните разходи не са включени в цената на обучението.

За повече информация, можете да се обръщате към:

Николета Ефремова, тел.: (02) 976 89 32 или [email protected]


Заявка за участие

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]