Foundation for Local Government Reform
Въведение

Уважаеми гости,

Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи приятели и съмишленици,

Чест и удоволствие е за мен, като изпълнителен директор на ФРМС, да Ви приветствам с добре дошли на Международната конференция Гражданското участие в местното самоуправление .

Вече трета година ФРМС успешно работи за развитието на силно и ефективно местно самоуправление в България, за разширяването и обогатяването на общественото разбиране за неговата роля и значение и за активизиране на гражданското участие в него.

Настоящата конференция е поредната инициатива, стимулираща този процес. Тя ще даде възможност на представители на местните власти и неправителствени организации от България, Европа и САЩ да споделят своя опит и успешни практики и да потърсят отговора на три основни въпроса:

    • Защо местното самоуправление е по-силно и по-ефективно с активно участие на гражданите в него?

    • Как може да се стимулира и мотивира гражданското участие и какви са механизмите за реализацията на тази активност?

    • В кои сфери може да се реализира успешно партньорство на местно ниво?

Тези въпроси няма да получат еднозначен отговор, защото ключът към утвърждаването на реалната демокрация е динамиката и многообразието на гражданското общество.

Бих искала най-топло да благодаря на нашите гости от Великобритания, Дания, Естония, Испания, Полша, Ръмъния, Словакия, Сан Марино, Съединените щати, Холандия, Швеция и Швейцария за готовността им да участват в нашата конференция и да споделят своя опит и успешни практики. Убедена съм, че и те има какво да научат от опита на българските си колеги и ще си тръгнат от София, впечатлени от развитието на гражданското общество и местното самоуправление в България.

Най-сърдечно благодаря на Американската агенция за международно развитие, на Програма Местна демокрация на Съвета на Европа, на Британския Ноу-хау фонд, на Холандското външно министерство и на Швейцарското посолство в България за експертната и финансова помощ, която ни оказаха при организирането на конференцията. Благодаря и на организационния комитет, който планира програмата на конференцията.

Всички сме убедени, че прозрачността на управлението, предоставянето и достъпът до информация, стимулирането на гражданската активност и търсенето на обществен консенсус са характеристики на успешното управление на местно ниво. Партньорството между местните власти, гражданските сдружения, бизнеса и медиите е в основата на устойчивото развитие на териториалните общности.

Пожелавам успешна работа на конференцията и вярвам, че двудневната ни среща ще породи нови идеи и конкретни резултати, с които местното самоуправление в България ще посрещне предизвикателствата на днешния ден творчески и с поглед в бъдещето.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]