Foundation for Local Government Reform
Създаване на подходящи условия за реализиране на партньорства за развитие

Създаване на подходящи условия за реализиране

на партньорства за развитие


Дъглас Рутцен, вицепрезидент,

Международен център за

нестопанско законодателство

Обобщителни забележки

  • Партньорство за развитие е термин, който описва новосъздаващите се отношения между правителствата, фирмите и местните нестопански организации, за да се подпомага социалното и икономическо развитие.
  • За да имат успех подобни партньорства е необходимо да съществуват благоприятни правни и финансови условия, които да подпомагат техния растеж.
  • Това включва не само законодателната основа, на базата на която се урежда формирането и съществуването на нестопанските организации и се осигурява тяхната работа без излишна намеса от страна на правителството, но и множество други правни и фискални механизми, между които:

- данъчни преференции за нестопанските организации и техните дарители

- адекватна правна основа за финансиране

- специализирана агенция за отпускане на безвъзмездна помощ, управлявана от местната власт

- приватизационни механизми по отношение на услугите в социалната и културната сфера.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]