Foundation for Local Government Reform
Фондация Програма Достъп до информация

Фондация Програма Достъп до информация е учредена на 23 октомври 1996 г. в София от журналисти, юристи, социолози и икономисти.


Основна цел

Спомага за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Р България.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.


Цели

 • активизира търсенето на информация;
 • подготвя общественото мнение за законодателно уреждане на достъпа до информация;
 • улеснява упражняването на това право;


Дейности

 • систематизира и анализира случаи на неправомерен отказ да се предостави информация;
 • дава консултации и оказва правна помощ;
 • наблюдава практиките по даване на информация;
 • дава препоръки до държавни органи за подобряване на достъпа до информация;
 • разяснява правото на достъпа до информация в медиите.

Приоритети за 1998 г.

 • подготвяне на обществена дискусия за достъпа до информация;
 • разпространяване на чуждестранния опит;
 • разширяване на мрежата от координатори в страната;
 • систематизиране и анализиране на случаи на неправомерен отказ да се предостави информация;
 • участие в подготовката на бъдеща нормативна уредба за достъпа до информация.


Резултати

 • Събрани, анализирани и консултирани над 120 случая на отказ от информация;
 • 8 работни срещи с журналисти и представители на държавни институции;
 • 38 публикации в централния и местния печат и 26 участия в радиопредавания;
 • 30 граждани и неправителствени организации, получили правни консултации и правна помощ;
 • Имаме право да знаем - практическо ръководство за основните конституционни права на информация и свобода на словото;
 • семинар на тема Достъп до информация - норма и практики с 150 журналисти, юристи, представители на неправителствени организации и държавни институции;
 • доклади за достъпа до информация в стопанската област, местното самоуправление.


Финансиране

Холандска Организация за Международно Съвместно Развитие (Novib)

Фондация Отворено общество - София

Фондация Фридрих Науман


Проекти в перспектива

 • постоянна на правна помощ в сферата на правото на информация;
 • периодичен бюлетин за дейностите на ПДИ;
 • семинари с участието на представители на местни неправителствени организации и органи на самоуправление;
 • семинари с участието на юристи по проблема достъп до информация ;
 • семинари с участието на журналисти за правата и задълженията на гражданите в демократичното общество, свързани с правото на информация;
 • мрежа от юристи, работещи по проблемите на достъпа до информация;
 • наблюдение на практиките по даване на информация.


Учредители

Председател на СУ на ПДИ: Гергана Жулева

Заместник-председател: Андрей Иванов

Йонко Грозев (Български Хелзинкски комитет), Юлиана Методиева (Български Хелзинкски комитет), Филип Харманджиев (в. Капитал ), Красен Станчев (Институт за пазарна икономика), Димитър Тотев (юрист), Георги Стойчев, Йорданка Ганчева (ИПИ Консулт ЕООД), Павлина Петрова (Институт за пазарна икономика), Илиан Михов (INCEAD Париж).


Адрес

София 1000

ул. Славянска 9, ет. 3

факс/тел 980 54 84 тел. 989 49 44

E-mail: [email protected]


Екип:

Гергана Жулева - председател

Александър Кашъмов - юрист

Константин Паликарски - юрист

Еми Барух - журналист

Николай Нинов - журналист

Лора Иванова - социолог

Марина Караконова - сътрудник


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]