Foundation for Local Government Reform
Жилищна агенция на Северна Ирландия и участието на гражданите в жилищната политика

Жилищна агенция на Северна Ирландия и участието на гражданите в жилищната политика


Резюме

Пади Макинтайър, Директор на отдел Връзки с потребителите


1. Службата по жилищна политика в Северна Ирландия е правителствена организация с идеална цел, основана от правителството през 1971 година. Тя е Стратегическа служба по жилищна политика в провинция Северна Ирландия и се занимава с оценяването на нуждата от жилища и с финансиране задоволяването на тази нужда. Тя е социален наемодател на 140000 жилища. Местните съвети нямат роля в управлението и осигуряването на социални жилища под наем, освен консултантска роля на ниво местен съвет и на провинциално ниво чрез Съвета по жилищната политика.

2. Службата постави рамката за включването на наемателите в управлението на социалните сгради, отдадени им под наем. Това е четирипластова структура, в която влизат:

- Ниво Асоциация на индивидуални наематели/обществени асоциации ; в провинцията има общо 500 такива асоциации

- Ниво Областна управа , където обществените асоциации предлагат кандидатури за членство в Областната потребителска комисия. Местните ръководители се срещат с Комисията редовно, за да обсъждат доставянето на услугите и схемите за модернизация на жилищния фонд.

- На районно равнище Областните потребителски комисии предлагат кандидатури за членство в Районната обществена съветническа група, която Районният управител използва като източник на мнения относно доставянето на услугите.

- На провинциално ниво съществува Обществена съветническа група, с която се консултират старшите служители на Службата по жилищна политика във връзка с промяна на политиката и други въпроси.


3. В допълнение към гореизложената структура съществуват и множество други дейности, предприети от Службата в подкрепа на общественото участие.

- Бяха установени Консултантски стандарти за наематели, прилагани при предлагане на промени в устройството на жилищата.

- Беше осигурено финансиране за Северноирландския проект за консултиране на наематели, по който асоциациите получават подкрепа и специализирани данни.

- Някои асоциации изпълняват също така и управленски функции от името на Службата, например поддръжка на прилежащите към сградите площи.

- Обучение на членовете на обществените асоциации за повишаване на квалификацията им.


4. Освен Службата, съществуват и други правителствени организации, които разполагат с различни средства за поощряване на гражданското участие.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]