Foundation for Local Government Reform
Изграждане на концепция на общината

Изграждане на концепция на общината


Ардат М. Кейд

Служител в Отдела за обществени услуги, окръг Ан Аръндъл

Важно е решенията, които вземат днес, да създават заобикаляща среда, в която хората да се чувстват добре - среда с икономически предимства, които осигуряват на гражданите възможности за търговия, отдих и условия за живеене. Създаването на среда, която се интегрира в околната среда и е удобна за всички граждани, представлява точно това, което наричаме устойчиво развитие.

Решенията, съобразени с устойчивото развитие, се появяват в резултат на това, което аз наричам широк поглед , т.е., вземане на решения със сериозно отчитане на икономическата, екологичната и социална цена и полза от предложеното действие - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Служителите в органите на местна власт по-често от всеки друг се сблъскват с различни гледни точки, защитавани от гражданите, засегнати от вземаните решения. Те живеят в общините, на които са представители, и техните съграждани обикновено ги познават лично.

Всеки ден служителите в управата на окръга трябва да вземат решения, които да са съобразени с многобройни интереси - решения, които водят до икономически стабилно, екологично ориентирано и социално съобразено качество на живота както за сегашните, така и за бъдещите жители на общината. Те са принудени да имат широк поглед при вземането на всяко едно решение. Ето защо те стават експерти по вземане на решения, съобразени с устойчивото развитие.

Местната управа на Ан Аръндъл, Мериленд, работи по създаването на такова среда в малка градска подновяваща се част на Глен Бърни. Глен Бърни представлява голяма неинкорпорирана зона в рамките на окръга, като на площ от няколко мили са разположени редица магазини, центрове за продажба на автомобили, както и жилищни райони. Тази зона е разположена недалеч от работните места и центъра на Балтимор, в близост е до обектите за отдих, спортуване, риболов. Но на хората от този район им липсва фокус - т.е., сърце на района. За да бъде изграден такъв обект, служителите в местната управа, организациите в общината и жителите използваха процес на формулиране на концепцията , създавайки план за един незастроен терен от 5 акра, разположен в съседство с малки бизнес-обекти, дом за възрастни хора и колеж (държавна административна сграда), в удобна комбинация с магистрали и бъдеща трамвайна линия.

Процесите на формулиране на концепцията не са лесни и не винаги са много приятни. Когато хора с разнообразни интереси се съберат на едно място, те често започват да спорят помежду си, защитавайки своите подходи и ценности. Но ако им дадете възможност да работят заедно, да изкажат това, което ги вълнува, и в продължение на известно време да обсъдят различните предложения, те успяват да намерят обща основа и стигат до консенсус. През последните две години жителите на Глен Бърни разработиха своята концепция за превръщане на незастроения терен в сърце на района.

Комитетът за градския център на Глен Бърни, назначен от окръжния управител, съвместно със сдружение от представители на общината и общински служители проведоха поредица от срещи с гражданите, за да дефинират концепцията на хората от общината по отношение на този район. Първа точка в дневния ред бе фокусиране върху съществените ценности с надежда те да бъдат реализирани от общината в срок от 15 години. Петте съществени ценности за бъдещето, които бяха посочени в резултат на тази поредица от срещи, включваха:

  • Силата на Глен Бърни е в хората, живеещи в този район;
  • Глен Бърни ще отговори на нуждите на своите жители;
  • Глен Бърни ще бъде Американският град;
  • Достъпът до Глен Бърни ще бъде удобен;
  • Центърът на Глен Бърни (обновяваната част на града) ще стане централната градска зона на северната част на окръг Ан Аръндъл - търговски и административен център на града, който ще осигурява места за отмора, изкуство, културни мероприятия и висше образование.

В следваща сесия участниците дефинираха съществуващите предимства и недостатъци, свързани със съществените ценности .

В същото време местната Търговска камара се обърна към няколко специалисти по икономическо развитие да представят идеите на жителите за застрояването на терена. Окръжният отдел за планиране даде възможност на независими експерти по планиране използването на земята да предложат свои идеи за развитие въз основа на формулираните съществените ценности . Всички тези идеи бяха представени на гражданството и обсъдени.

Следва списък на въпросите, които се задават при действия с широк поглед и които могат да се приложат при вземането на почти всички решения от местно значение:

  • Защо разглеждаме тази дейност? Кой предложи да се извърши тази дейност? Малко или много хора дадоха това предложение? Местната управа или гражданите дадоха това предложение?
  • Кой наистина ще има полза от това? За кого ще има неблагоприятен ефект? Как можем да избегнем или намалим вредите? Кого сме пренебрегнали при вземане на това решение?
  • Колко струва този проект днес? Какви са текущите разходи за използване и поддръжка? Какви приходи или загуби могат да се реализират в резултат на това решение?
  • Какви природни ресурси са необходими за стартиране на този проект? Какви начини за смекчаване на загубите се предлагат?
  • Създава ли това решение нови работни места? Добри ли са тези работни места? Временни или постоянни?

При протичането на целия процес хората от окръг Ан Аръндъл имаха възможност ясно да покажат, че желаят смесено застрояване в района, предвиден да стане сърцето на Глен Бърни: малко по мащаб застрояване, което да им дава възможност да се чувстват удобно в условията на съществуващата жилищна и търговска инфраструктура. Те отдадоха предпочитанията си на пространство с удобни, малки търговски заведения, с места, където може да се седне на открито, както и с красиви зелени площи. Обществеността е запозната с плановете и знае, че след 10 до 20 години може да бъде построена трамвайна линия през този район и че съседните държавни административни сгради ще осигуряват както клиенти, така и учебни заведения. Важно е да се отбележи, че гражданите искат в търговската зона да бъдат включени и жилищни обекти, а освен това искат да има и един фокусиращ вниманието център за отмора - малък открит амфитеатър, изложбена площ за произведения на изкуството и място, което през зимата да се превръща в ледена пързалка.

Важното в този процес бе това, че при създаването на общата концепция местната управа работи съвместно с организирани групи граждани, с представители на бизнеса и с жителите. Местните и щатски органи за управление отделиха над 2 милиона долара от обществените фондове за подпомагане на частни фирми по икономическо развитие в процеса на изработване на концепцията. Неотдавна тези фирми предадоха своите планове за превръщане на концепцията в реалност.

Окръг Ан Аръндъл, Мериленд

Население: 456,171 жители

Основна промишленост: Производство, селско стопанство, търговия на дребно, услуги

Главен град: Анаполис

Водеща агенция: Отдел за обществени услуги в окръг Ан Аръндъл, The Arundel Center, 44 Calvert Street, Annapolis, MD 21401

За контакти: Ardath M. Cade, Human Services Officer, Anne Arundel County, MD, 410/222-1234


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]