Foundation for Local Government Reform
Възраждане на селото

Възраждане на селото

Село Бърдарка, Окръг Рожнава, район Кошице

Село Бърдарка е разположено в район с красива природа и запазени елементи на традиционната архитектура. В него живеят 70 души. Това е едно крайно село - т.е., там привършва единственият път до него. Постепенно преди 1990 г. селото се обезлюдява (малко работни места, отдалеченост от големите центрове). Усилията на някои от местните жители са насочени към възстановяване на нормалния живот в селото. Те разчитат на собствения си ентусиазъм и на използването на различните възможности за получаване на помощ във връзка с конкретни проекти.

Инициативата за възраждане на Бърдарка идва от няколко млади семейства. Хората разчитат единствено на своята енергия. Те сами започват да търсят възможности. Един от тях е избран за кмет на селото. Ангажиран е и един архитект - силно привързан към селото, тъй като родът му произхожда от Бърдарка. Селото го нае на цивилна служба (като алтернатива на военната служба). Той подготвя архитектурния проект за възстановяване на селото, като се планира някои от сградите да се превърнат в туристически обекти. Фондацията "Наврати ку крайине" (Връщане към селото) - Братислава сътрудничи на този проект. Появява се общата идея в селото да се организират летни лагери за младите хора от цяла Словакия. Участниците в лагерите работят на строителните обекти в селото. Те извършват сами всички изкопни и строителни дейности (с използване на дървен материал и камък). Участниците в лагера заплащат храната си, а квартирите се осигуряват от местните хора. Летният лагер включва и културна програма - мини фолклорен фестивал с участие на ансамбли от Словакия и чужбина.

Летните лагери се организират в продължение на три години. През първата година в строителните работи се включват само организаторите, техните семейства и участниците в лагера. По време на втория летен лагер в работата се включват и някои местни хора.

Жителите на Бърдарка основават Фондация "Радзим" с цел подпомагане на дейностите, свързани с възраждането на селото. Във фондацията членуват както жители на селото, така и хора, чийто произход е свързан с него. В момента фондацията има 16 члена. Целта на фондацията е събирането на финансови средства. Фондацията разработва конкретни проекти за строителство в село Бърдарка и получава финансови средства от правителството, от неправителствени организации и от различни финансиращи организации. Селото и фондацията се допълват в усилията си за осигуряване на средства за развитие на Бърдарка. Част от жителите основават местен клон на националната културна организация Matica Slovenska, чрез която успяват да осигуряват финансова помощ за организиране на фолклорния мини фестивал. За целите на този фестивал в селото е малък амфитеатър.

Друга дейност в подкрепа на туризма в селото е реконструкцията на стара къща, която трябва да се превърне в туристически дом. Част от средствата, необходими за реализиране на този проект, са осигурени от държавната Агенция за регионално развитие в Рожнава, а останалата част от средствата ще бъде осигурена от самото село. Възстановяват се и други характерни сгради (селскостопански къщи), които ще бъдат давани под наем на туристите.

Потокът на чуждестранни туристи (основно от Холандия) все още е много непостоянен и недостатъчен. Туристите се настаняват в домовете на местните жители, в палатки или на къмпинг и посещават известните природни забележителности като арагонитната пещера в Охтинце, пещерата Домица, замъка Красна Хорка и замъка Бетлиар. Туристическият поток се осигурява от туристически агенции. Словашките вестници вече неколкократно поместват материали за Бърдарка, а словашката телевизия създаде документален филм за селото.

Инициаторите имат още много други идеи за развитие на селото: строеж на туристически дом, превръщане на местната водна каскада в малки езера, строеж на къща с използването на традиционни материали (несушени тухли) и др.

Има, разбира се, и проблеми. Част от по-възрастните жители не желаят да инвестират средства в реконструкция на своите къщи за нуждите на туризма. Те се страхуват, че ще загубят възможностите за уединение, а други местни жители искат да се освободят от стария стил на живот и да си построят къщи в града. Някои проекти се затрудняват и от липсата на финансови средства у подпомагащите организации, както и от нерешения на държавно ниво въпрос за подпомагане развитието на селския туризъм

Контакти за повече информация:

Jaroslav Hric Janco

кмет

Community Office

049 34 Brdarka

тел: 0942/939 81


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]