Foundation for Local Government Reform
Сдружение ГАВРОШ

Сдружение ГАВРОШ

Сдружението започна своята практическа работа с децата на улицата непосредствено след създаването си. До момента са проведени 3 едноседмични курса за обучение на улични възпитатели . Техни представители посещават периодично Варна и до сега са обучени 17 човека, 7 от които в момента работят ежедневно, включително събота и неделя, с безпризорните деца. Броят на безпризорните деца във Варна варира, като тези, с които се работи постоянно в Дома, са 25 - 30, но с други 15 - 20 деца срещите са периодични. През лятото този брой се увеличава поради привлекателността на големия град на брега на морето, наличието на много туристи, включително чужденци. Седем възпитатели работят с децата, които се събират в подлезите в централната част на града, площада с фонтаните, пространството пред катедралата, разговарят с тях и до момента имат достатъчна информация за семейното положение, нуждите и проблемите им, местата, където прекарват нощта, здравословното положение, начините на препитание и дори мечтите на повече от 60 деца. Всяко дете има заведена карта, където се отразяват промените в проблемите, нуждите и развитието му. Децата са на възраст от 4 до 16 години. Повечето са от ромски произход, но през последната година се увеличи броят на деца от български и турски семейства.

От септември 1997 г. децата ползват Дома "Гаврош". В момента 25 - 32 деца получават в дома всеки ден закуска, обяд и вечеря. В същото време 16 - 22 деца преспиват в Дома. Те могат да останат там колкото искат, а при желание са свободни да излязат и да се върнат пак. В Дома са осигурени и условия за елементарни уроци по четене, писане и смятане. Трима възпитатели се занимават с уроците на децата в малки групи, по специално пригодена програма. Заниманията се провеждат сутрин и следобед, като се отчитат особеностите на децата, които не са в състояние да внимават и да се занимават съсредоточено дълго време. В заниманията се включват около 10 деца. С директора на СОУ Димчо Дебелянов са водени разговори и има договореност в края на учебната година подготвените деца да се явят на приравнителен изпит като частни ученици и да получат дипломи за завършен съответен клас. От началото на учебната година други 11 деца бяха записани за редовно обучение в СОУ Димчо Дебелянов . Това са деца от 1 до 8 клас, като първокласниците са на възраст от 7 до 12 години. При нужда децата получават медицинска помощ и лекарства. Има уговорка с районната поликлиника и детска клиника за обслужване на децата. През последната зима на 16 заболели деца са осигурени лекарства. В Дома е назначена медицинска сестра, която, освен за ежедневните медицински проблеми (рани, въшки, краста), се грижи и за създаване на здравни и хигиенни навици у децата. Те получават информация за рисковете от дишане на лепило, употреба на наркотици, болести, предавани по полов път, СПИН и др. Всеки ден възпитателите ходят на разходка с децата и използват това време за игри и свободни разговори за установяване на пълноценен човешки контакт, спечелване на тяхното доверие, разрешаване на спорове и създаване на навици за социално поведение и отношение към лична хигиена, образование, отговорност. Желанието ни е да създадем в Дома още по-добри условия за игра и интересни занимания с оглед постепенно откъсване на децата от улицата.

Програмата за работа на улицата продължава и в момента, като възпитателите се сменят с оглед спокойствието и сигурността на децата, които се нуждаят да срещат едни и същи хора на улицата (които ги привличат в Дома) и в самия Дом.

Сдружението има създадени много добри работни контакти с Община Варна. Полицията социалните заведения в града и други неправителствени организации. Сдружението активно участва в националната мрежа на НПО, работещи с деца на улицата. Сдружението е член на European Network for Street Children Worldwide.

Програмата за образование в Дома ще продължи и ще бъде развита с оглед повече деца да бъдат привлечени и да имат възможност да получат диплома за завършен клас в края на учебната година. Работата в подкрепа и насърчаване на децата, които посещават училище, ще продължи с цел повече деца да бъдат насочени, стимулирани и реално подкрепени да посещават редовни учебни занятия. Функционирането на центъра ще позволи и провеждането на програми за професионално образование на по-големите деца по градинарство, шивачество и художествени занаяти, което е важна част от нормалното им социализиране и осигуряване на възможностите за бъдещо развитие. Тези програми ще започнат през месец март тази година.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]