Foundation for Local Government Reform
УСКОРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

УСКОРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОПИТЪТ НА ГРАД ПОЗНАН (ПОЛША)

Томас Кайзер, Зам. кмет, гр. Познан, Полша

(обобщение на изложение)

Със своите 600 хиляди жители Познан е голям полски търговски и финансов център. В момента безработицата в града възлиза на 1,8% (по-малко от една пета от средната за страната). Градът е на второ място след столицата Варшава по показателя брой на фирми с чуждестранен капитал.

Силни страни на Познан:

  • диверсифицирана икономическа база;
  • добро местоположение;
  • наличие на университет;
  • трудолюбиво население;
  • привлекателна околност.

Елементи на икономическа привлекателност и компетентност на местната управа:

а) инфраструктура;

б) наличие на обекти;

в) добра транспортна мрежа;

г) близост до пазарите;

д) условия за труд;

е) образование;

ж) жизнен стандарт;

з) данъчна структура;

и) подход на местната власт.

Цели на икономическото развитие - насочени към:

  • задържане и разширяване на съществуващите фирми;
  • привличане на нови фирми;
  • развитие на сектора на услугите;
  • развитие на малкия и средния бизнес;
  • трансфер на съвременни технологии.


Важност на свързаните с местоположението инвестиционни фактори според чуждестранните фирми (проучване, проведено от градската администрация на Познан):

1) местният пазар;

2) полският пазар;

3) географското положение;

4) субективни фактори.

Полската асоциация за местно икономическо развитие и нейната роля за улесняване обмена на опит и придобиването на професионални умения.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]