Foundation for Local Government Reform
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРИ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРИ

Инкубаторите са помещения с множество наематели, които осигуряват офисно пространство, техническо и друг вид обслужване на малки бизнеси на разумни цени. Използването на инкубатори представлява дългосрочен подход за подпомагане на малкия бизнес до момента, в който той започне сам да се поддържа. Инкубаторите осигуряват обслужване на важна част от местната икономика, а възвращаемостта може да бъде бавна. Но във всички положения инкубаторите си остават много важен фактор в местното икономическо развитие.

Инкубаторите се използват за започване на нов бизнес, разширяване на съществуващ такъв, квалифициране и преквалифициране на кадри. Общините често използват инкубаторите за подпомагане на развитието на малък бизнес и на бизнес на малцинствата, някои общини ги използват и за задържане и разширяване на действащ бизнес.

Организаторите на един инкубатор се стремят да развиват целенасочен бизнес около нови идеи и технологии. Те се интересуват от успеха на компаниите, а не само от възможностите им да плащат наем. Този успех се измерва с разкриването на нови работни места, разнообразяване на дейността, вливане на нови парични ресурси в икономиката и повишаване цената на недвижимото имущество. Таблицата по-долу представлява времево-функционална матрица, която показва какви дейности са необходими за създаване и управляване на инкубатор.

Инкубаторите могат да бъдат в помощ на общините чрез следните дейности:

 • Концентриране на дейността по икономическото развитие и осигуряване на отправна точка за изграждане на изчерпателна стратегия.

 • Съставяне на програми за подпомагане на икономическото развитие.

 • Осигуряване на градивна среда за развитие на малкия бизнес.

 • Осигуряване на качествено сътрудничество на предприемачите, които се стремят да развиват нов бизнес.

Има и някои неща, които инкубаторите не могат да правят:

 • Предлагане на решение на всички социални и икономически проблеми на общината.

 • Осигуряване на качествено обслужване за всяка малка местна фирма.

 • Бързо разкриване на нови работни места.

 • Бързо регистриране на положителни финансови резултати.

 • Оцеляване без дългосрочно финансиране и подкрепа от страна на организаторите

Етапи на развитие на бизнес-инкубатори

Начален

Организатори

Офиси

Наематели

 • Създаване на основна група организатори
 • Анализ на възстановяването
 • Обслужване на наемателите
 • Начертаване на цел и задачи
 • Поддържане на офисите
 • Предлагате на офиси на достъпни цени
 • Изясняване нуждите и ресурсите на организаторите
 • Приемане на наематели
 • Осигуряване на професионална помощ
  • Развитие

   Организатори

   Офиси

   Наематели

   • Реклама на офисите
  • Привличане на основни наематели
  • Сътрудничество между фирмите
  • Осигуряване подкрепа за наемателите
  • Обновяване офисите при нужда
  • Насърчаване на взаимното сътрудничество
  • Разширяване броя на организаторите
  • Осигуряване на съжителство
  • Реклама на продуктите на фирмите
   • Зрялост

    Организатори

    Офиси

    Наематели

    • Преоценка на началния план
   • Управление на финансите
   • Дялово участие във фирмите
   • Развитие на програмите според нуждите на организаторите
   • Съставяне правила за наемателите
   • Договаряне с изпълнители по договорите
   • Създаване на сдружения между организаторите
   • Набелязване на бъдещи възможности
   • Обща финансова координация
    • форма стимулиране на частния бизнес


     Valid XHTML 1.0 Transitional


     Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
     Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
     www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]