Foundation for Local Government Reform
Бизнес-инкубатор - Русе

Бизнес-инкубатор - Русе

Бизнес-инкубаторът е структура към Бизнес-центърът за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе, създадена и финансирана по пилотен проект на Програма ФАР/ЕУРАДА. Целта на този проект е предоставянето възможност на инициативни предприемачи с перспективен бизнес, но с ограничени финансови средства, да реализират идеите си. Помощта се предоставя във вид на производствени помещения, оборотни средства, машини, съоръжения и консултации от специалистите на Бизнес-центъра.

Сумите, с които се подпомагат отделните фирми за закупуване на машини и оборотни средства варира от 2 хил. до 10 хил. щатски долара.

В помощ на фирмите има постоянен администратор, а счетоводството се поема от специалист на Бизнес-центъра.

Този проект стартира на 29 януари 1997 година, като бяха подпомогнати четирима предприемачи, избрани от управителния съвет та Бизнес-центъра чрез конкурс за най-добър бизнес-план. Бяха разкрити 11 нови работни места. само за шест месеца техният брой нарасна на 25.

За провеждането на втори конкурс броят на фирмите, кандидатстващи за подпомагане, като за едно място в Бизнес-инкубатора вече кандидатстваха 4 фирми. Вторият конкурс донесе финансиране от БЦП МСП на 8 фирми. Със старта на подпомагането им бяха разкрити още 50 нови работни места.

Добрите резултати бяха постигнати с минимални средства, консултации и обучение за подпомогнатите фирми.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]