Foundation for Local Government Reform
Периодично списание на селото

Периодично списание на селото

Село Янова Лехота, Окръг Жиар над Хроном, район Банска Бистрица, Словакия

Село Янова Лехота (централна Словакия) има население от 950 жители. Традиционните информационни канали, като например таблата за информация, 7 от които са разположени в селото, рядко се разглеждат от селяните. Затова кметът стана инициатор на издаването на периодично списание, наречено Лехотски звон (Камбаната на Лехота). Списанието излиза веднъж на три месеца. Издава се от 1995 година насам. Местните управа и бизнесмени създават това информационно списание в сътрудничество с жителите на селото.

Основна гаранция за успешното издаване на периодичното списание бе желанието на гражданите да участват в реализацията на проекта. Кметът потърси съдействие от местни жители - учители, които сега участват в редакционния съвет на списанието. Редакционният съвет работи без заплащане. Преди да бъде избрано име на списанието, редакционният съвет помоли местните жители да изпратят своите предложения. Накрая бе взето решение името на списанието да е свързано с камбаната в местната църква, която има особена стойност за селището и е изобразена върху герба на селото. Половината от средствата за финансиране на списанието се осигуряват от общината, а другата половина - от местните бизнесмени под формата на спонсорство.

Тиражът на списанието е 200-300 броя, като в повечето случаи се изкупува изцяло. Един брой струва 5 словашки крони. Съдържанието на списанието е разнообразно. Освен текст то съдържа и много фотографии от различни прояви, което допринася много за популярността на списанието.

Статиите се записват на дискети. Графичното оформление и редактирането се извършват в близкия град. Разпространението и продажбата на списанието се осигуряват от местните магазини за хранителни продукти, кафенетата, пощенската станция и местното училище. Първите два броя бяха разпространени безплатно, директно в пощенските кутии на гражданите.

Списанието има подзаглавие тримесечно издание, създавано от гражданите , което означава, че, с изключение на редакционните статии, всички други материали са дело на жителите на Янова Лехота. Има трима постоянни кореспонденти. Дори и местният свещеник има постоянна рубрика. Собствена рубрика поддържа и местното училище (учениците публикуват свои произведения, като например малки стихотворения и т.н.). Информация за своята дейност изпращат местният футболен клуб, доброволната противопожарна бригада, ловната дружина, организацията на Червения кръст, селскостопанският кооператив и много други сдружения и организации.За да се поддържа разнообразието на мнения и възгледи, списанието публикува материали на различни хора, участващи в едно сдружение или организация.

Една цяла страница е отделена за информация относно работата на местната управа и сесиите на общинския съвет, като заглавието на тази рубрика е От нашия Олимп . Тук се съдържат текстове на решенията на общинските съветници, информация относно бюджета на селото, изпълняваните проекти, интервюта с кмета по актуални за селото теми. Съдържа се и информация, която важи за цяла Словакия и засяга местните хора: например, информация за принципите за увеличаване на пенсията, за възможностите за получаване на помощи от държавата за строителство на жилище, по процедурата за подаване на заявления за включване към газоснабдителната система и т.н.

Списанието се чете и в съседните села. За него се заговори дори и в чужбина. През 1944 г. голяма част от жителите на Лехота се преселили в Германия, близо да Мюнхен. Днес те издават свое списание и препечатват много от статиите и информацията, публикувани в списанието на Лехота.

Единственият по-съществен проблем е финансирането на списанието. Половината от средствата за финансиране на списанието се осигуряват от селото, а другата половина - от местните бизнесмени. Приходите от продажбата покриват едва една трета от разходите.

Контакт:

Ing. Bozena Kovacova

Кмет

Янова Лехова

тел.: 0857/961 31


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]