Foundation for Local Government Reform
Представяне

ILME - Приложение на принципите на управлението на ученето през целия живот в различни обучителни организации

Implementation of Life-Long Learning Management through different Educational Level Establishments

октомври 2004 г. октомври 2006 г.

Проект, финансиран по програма Сократ Грюндвиг 1

Цел:

Разработване на обучителен курс "Управление на ученето през целия живот на различните образователни нива" с продължителност от 5 дни или 36 учебни часа.

Целева група:

Управленските екипи от различни образователни институции - училища, центрове за професионално обучение, университети и други организации, предлагащи курсове за обучение на възрастни

Основни дейности:

- Сравнителен анализ на обучението през целия живот в страните, участващи в проекта;

- Сформиране на екипи от лектори за обучението по места и международен екип за изнасянето на курса на европейско ниво;

- Разработване на обучителните материали за курса;

- Тестване на модулите в различните държави, оценка на обучението и разработка на крайния обучителен модул, методически указания и платформа за електронно обучение;

- Провеждане на цялостния курс за кандидати от цяла Европа един път в Естония и веднъж в Германия;

- Промоция и разпространяване на материали за курса.

Координатор:

Център за обучение на естонското бизнес училище (http://koolitus.ebs.ee)

Партньори:

IVLOS Institute of Education, the Netherlands ( http://www.ivlos.uu.nl)

Schouten & Nelissen, the Netherlands ( http://www.sn.nl)

Centre for Management and Organisational Learning of Hull Business School, UK ( http://www.hull.ac.uk/hubs/research/cmol/index.htm)

Foundation for the Local Government Reform, Bulgaria (www.flgr.bg)

Education Laboratory GmbH, Germany ( http://www.ed-lab.net )

Institute of National Research Council of Italy, Italy

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]