Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет '2003 на ФРМС
прегледана: 8236

ФРМС публикува своя "Годишен отчет '2003". Изданието отразява конкретните измерения и резултати от дейността на Фондацията за миналата календарна година в шестте основни стратегически направления диалог, обучение, информация, подкрепа, побратимяване, устойчивост. Електронният вариант на отчета в pdf формат е достъпен и в рубриката "Издания/Годишен отчет/2003".

Брошурата включва мнения от донори и преки бенефициенти на програмите на ФРМС. Публикувана е на български и английски език в тираж 1200 броя и се разпространява в България и чужбина до разнообразните партньори, донори и заинтересовани групи, с които Фондацията работи.Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]