Foundation for Local Government Reform
Община новатор '2007
прегледана: 5658

През декември Фондацията за реформа в местното самоуправление ще връчи Годишната си награда "Община новатор '2007". Имате още време да представите своята община чрез иновационни практики, които можете да качите онлайн в Базата иновационни практики на сайта на ФРМС (бутон "Добавете иновация"). След одобрение от администратор Вашата практика ще се появи на страницата и ще участва в Националния конкурс.
Можете да изпратите свои практики и на е-mail адрес:
[email protected]

Иновационната практика има следния формат:
- Резюме
- Предистория (описание на проблема)
- Практика (стъпки на реализация)
- Резултати
- Контакт за повече информация

Вече 9-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България". Стартирал през септември 1998 г. с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие, проектът създаде устойчив модел за събиране и разпространяване на иновационни практики в областта на местното самоуправление. От края на 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с Награда за иновация в различни тематични сфери на местното самоуправление, а от 2002 година - с Годишна национална награда "Община новатор".

През юли 2007 г. ФРМС проведе тематичен конкурс за иновационни практики на регионални/професионални сдружения на общини. В него АБЧО и НАСО РБ станаха победители.

Разгледайте изданията с иновационни практики на ФРМС за 2007 година.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]