Foundation for Local Government Reform
Първи доклади
прегледана: 4276

Бяха изготвени първите междинни мониторингови доклади (1 – 30 юни 2011 г.), базирани на приноса на гражданските наблюдатели в Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа.

Можете да се запознаете с тях:

ДОКЛАД за оценка на чистотата на улиците, местата за обществено ползване и качеството на сметоизвозването в Община Гоце Делчев (мониторингът се упражнява върху териториите на града и селата Мосомище, Брезница и Борово)
(първи междинен, 1 – 30 юни 2011)

Доклад за оценка на услугата „Домашен социален патронаж” (ДСП) в Община Кнежа
(първи междинен, 1 – 30 юни 2011)

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в Община Кнежа
(първи междинен, 1 – 30 юни 2011)

Доклад за оценка на услугата „Поддържане на зелените площи” в Община Кюстендил
(първи междинен, 1 – 30 юни 2011)

 

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]