Foundation for Local Government Reform
Фонд за финансиране на общински проекти (ФФОП)
прегледана: 7948

От 1 май 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) стартира новата си инициатива, насочена към подкрепа реализацията на проекти в общините: едногодишен нисколихвен заемен фонд.

Много български общини изпитват трудности при осигуряване на проектни средства. Това спира подготовката и реализацията на важни проекти. За да подпомогне общините да преодолеят този проблем, ФРМС създаде револвиращ фонд за финансиране на общински проекти (ФФОП). Той представлява възобновяем финансов източник, който обезпечава на общините краткосрочно финансиране. Финансирането се отпуска в кратки срокове, при облекчени условия и нисък лихвен процент.

Главната цел на Фонда е решаване на приоритетни за местните общности проблеми: изграждане на публична инфраструктура, подобряване на административното обслужване, стимулиране на местното икономическо развитие. С това Фондът ще подпомогне реализацията на Общинските планове за развитие (ОПР).

Максималният размер на еднократен заем е до 30 000 лв., което следва да представлява не повече от 80% от бюджета на проекта. Минималният размер за кандидатстване е 5 000 лв.

Общата сума на ФФОП е 250 000 лв.

Инициативата се осъществява с помощта на Американската агенция за международно развитие.

ФРМС администрира функционирането и управлението на Фонда чрез Екип Финансиращи програми.

Подробна информация за условията на ФФОП и начините за кандидатстване можете да намерите на уеб-страницата на ФРМС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]